Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ľudmila Batošková, Martin Stojka, Marián Pauer

[2018-04-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018