Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Michal Urminský

[2018-04-03]

Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Michal Urminský

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018