Rekonštrukcia plynovodov 2018

[2018-03-27]

Oznam mesta Sereď

 

Mesto Sereď oznamuje občanom, že SPP – distribúcia, a.s., bude od 03.04.2018-30.11.2018 vykonávať rekonštrukciu plynovodov na ul. Družstevná, Šulekovská, Sládkovičova, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, 8.Mája, Športová.

 

V súvislosti s prácami žiadame občanov o zhovievavosť pri ich realizovaní.

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Voľby prezidenta SR 2019