Zber bioodpadov podľa nového dvojdňového harmonogramu od 19.marca

[2018-03-15]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018