Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Kozmér, Martin Stojka, Marek Molnár, Jozef Bombera, Dominik Kuruc, Peter Straňák, Patrik Sudin, Miloš Daňhel.

[2018-03-13]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018