Róbert Scheimer, Andrej Šuhaj, Radmin Hanzel, Ivana Balážová, Roman Horváth, Tatiana Margetová, Ivana Horská

[2018-03-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018