Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ján Lakatoš

[2018-03-08]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018