Uzavretie mostu nad komunikáciou R1

[2018-03-07]

Mesto Sereď oznamuje, že dňa 05.03.2018 boli na most, ktorý vedie nad komunikáciou R1 (pri firme WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.) umiestnené zábrany, nakoľko spôsob využívania daného mostu nebol určený na prejazd motorových vozidiel. 

Prístup do priemyselnej zóny Sereď (južnej časti) je zabezpečený po trase smerom na Nový Majer a taktiež po trase smer Veľká Mača viď orientačná mapka.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018