Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Stojka Miroslav, Barteková Jana

[2018-03-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018