Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Zlatica Lakatošová, Imrich Šarkózy, Adriana Holčeková

[2018-03-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018