Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Juraj Lakatoš, Martin Lakatoš, Andrej Maderič, Ján Kupka

[2018-02-27]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018