Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Milan Ondrejíček, Miroslav Krč, Josef Bihary, Miroslav Kurčinka, Pavol Stojka

[2018-02-26]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018