Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Roman Vanovček, Eva Rutová, Mário Krajčovič

[2018-02-14]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018