Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jana Barteková, Milan Ondrejíček, Ingrid Lakatošová, Michal Šimek, Vladimír Golej, Jozefína Mochovská, Miroslav Stojka

[2018-02-13]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018