Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Ončo, Marián Lakatoš, ŠtefanTisoň, Miroslava Maruniaková, Jozef Ševčík, Roman Sásik, Marián Okoličányi, Daniel Pavlovič, Milan Jaček

[2018-02-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018