Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Lukáš Nguyen, Attila Rozsa

[2018-02-09]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018