Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Denisa Gréčová

[2018-02-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018