Zverejnenie stavebného povolenia na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “

[2018-02-05]

Zverejnenie stavebného povolenia na stavbu  „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “ podľa §140c ods.9 stavebného zákona

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018