Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Patrícia Stojková, Jaroslav Mičányi, Mário Piši, Štefan Jáoška, Miroslava Šipošová, Ľubomír Lenčeš, Michal Bokora, Fortúna Lakatošová, Miroslav Kurčinka,

[2018-02-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018