Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ivan Kuzniar, Ján Lakatoš, Miroslava Maruniaková, Róbert Šárik, Dušan Paľov, Radoslav Lamanec

[2018-02-02]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018