Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Lakatoš, Alexander Tankoó, Roman Sásik, Juraj Lakatoš, Roman Horváth, Michal Bokora, Peter Mihálik

[2018-02-01]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018