Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Mária Drličková, Ľubomír Plaštiak

[2018-01-31]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018