Oznam o uložení listovej zásielky na MsÚ Marián Lakatoš

[2018-01-29]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018