Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Jana Hvojníková, Zuzana Bábyová, Martin Babindai, Mário Stojkovič

[2018-01-25]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018