Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Silvia Bihariová, Miroslav Kurčinka, Tien Nguyen Van, Miroslav Červeň

[2018-01-24]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018