Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Vladimír Gajdoš, Aneta Rózsová, Róbert Benko

[2018-01-23]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018