Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Tien Nguyen Van, Beáta Juhászová, Július Petický, Ivan Valášek, Adriana Smädová, Silvia Biháryová, Zlatica Lakatošová, Dušan Paľov

[2018-01-22]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018