Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jakub Mizera

[2018-01-16]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018