Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Mária Linková, Lucián Lakatoš, Peter Žák, Marián Lakatoš, Peter Jakúbek

[2018-01-11]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018