Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Jánoška, Cynthia Lakatošová, Milan Mrva, Margita Borsosová, Ingrida Dukayová

[2018-01-05]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018