Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Štefan Jánoška, Dana Kurucová, Peter Holacký, Helena Lakatošová, Zdenka Stojková, Slávka Varádyová

[2018-01-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018