Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Miloš Daňhel

[2018-01-03]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018