Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Slvia Gréčová, Ján Paco r. 1982, Daniel Pavlovič

[2018-01-02]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018