Zmena poskytovateľa služby - vývoz odpadov od januára

[2017-12-20]

Mesto Sereď oznamuje občanom, že od 01. 01. 2018 dochádza k zmene poskytovateľa služby na zber a odvoz komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a od prevádzok podnikateľov nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta. Novým dodávateľom je KOMPLEX – ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ , s.r.o.. Harmonogram zvozu odpadu sa nemení.

Podnikatelia a právne subjekty využívajúce množstevný zber, ktoré nemajú vlastnú nádobu na komunálny odpad, majú možnosť si ju zabezpečiť prostredníctvom kúpy alebo prenájmu na tel. 031/786 12 30, 0918 423 286 – Ing. Denisa Čambálová

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018