Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Lakatoš, Martina Fleischakerová, Ingrid Lakatošová, Jana Barteková, Tatiana Margetová, Imrich Šarkozy, Roman Bogdan, Alena Chromeková, Pavol Stoj

[2017-12-07]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018