Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Alexander Tankó, Jaroslav Moravec, Jana Hvojníková, Katarína Balogová, Peter Straňák

[2017-11-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018