Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Miroslav Vöroš

[2017-11-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018