Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Pavol Bilka, Zlatica Stojková, Ivan Novák

[2017-11-23]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018