Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Róbert Scheimer, Zsolt Jakubík, Martin Ončo, Ján Baláž, Marek Molnár

[2017-11-20]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018