Kritériá oceňovania športovcov v meste Sereď za súťažný ročník 2016/2017

[2017-11-13]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018