Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ján Baláž, Štefan Kudri, Zlatica Stojková Ľubomír Bačík

[2017-11-10]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018