Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Krivošík, Roman Vanovček

[2017-11-08]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018