Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Mgr. Stanislava Šušelová, Jana Barteková, Ingrida Dukayová

[2017-11-06]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018