Oznam o uložení listovej zásielky na MsÚ Ivana Horská, Vladimír Golej, Tomáš Noszkay

[2017-10-31]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018