Oznam o uložení listovej zásielky na pošte Ivana Horská, Radoslava Kurišová, Dušan Paľov, Peter Stojka, Simona Petrášová, Marek Antal, Beáta Juhászová

[2017-10-30]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018