Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Patrik Lehocký, Miroslav Červeň

[2017-10-12]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018