Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Sandra Stojková, Romeo Stojkovič, Tien Nguyen Van, Štefan Majnek, Vladimír Ščasný, Milan Danihel, Miroslav Červeň, Anetta Delinčáková, Vladimír Šemelák,

[2017-10-09]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018