Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Babindai, Alexander Tankó, Martin Ončo

[2017-10-04]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018