Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Martin Blaško, Mária Linková, Soňa Krajčovicová, Zuzana Farbulová, Lukáš Nguyen, Lenka Ďuricová, Ľubomír Bačík

[2017-10-03]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018