Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Slávka Varádyová

[2017-09-29]

V prílohe.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018